ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

چرا ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم هدف ماده ۱۸۱ : برای بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از پرونده ها در محل شرکت در نظر گرفته اند که برخی آن را پلیس مالیاتی می نامند. هر چند که شاید این درست نباشد ولی ذهنیت ها در مواقع مختلف اینگونه بوده، در واقع ماده […]

بیشتر بخوانید